VISI

Menjadikan Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) di Malaysia sebagai pusat pembangunan dan pembudayaan sukan bertaraf antarabangsa.

MISI

Membangun dan memperkasa program pembudayaan dan pembangunan sukan di Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) dalam melahirkan atlit intelek (The Thinking Athlete) yang mempunyai kecergasan fizikal dan minda yang seimbang serta mempunyai daya saing yang dapat memenuhi aspirasi pembangunan sukan IPT dengan mensasarkan sekurang-kurangnya 30% negara.

PERNYATAAN STRATEGIK

Objektif Seksyen Sukan adalah berteraskan kepada objektif KPT yang berkaitan dalam menghasilkan insan yang kompeten melalui program dan aktiviti pembangunan dan pembudayaaan sukan, pemberian Biasiswa Sukan serta Skim Kecemerlangan/ Kebajikan, Insentif dan Penyelidikan Sukan (SKIPS) dan Program Khas (Pembangunan Sahsiah) Pelajar mengikut peraturan dan garis panduan yang diguna pakai.

ASEAN UNIVERSITY FOOTBALL TOURNAMENT (AUFT)

Tournament Main Page - Click on banner

Image

SEKSYEN SUKAN, BAHAGIAN PERANCANGAN STRATEGIK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI (KPT)

Selamat datang ke Laman Web Rasmi Arena IPT, Seksyen Sukan, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)