VISI

Menjadikan Institusi Pengajian Tinggi (IPT) di Malaysia sebagai pusat pembangunan dan pembudayaan sukan bertaraf antarabangsa.

MISI

Membangun dan memperkasa program pembudayaan dan pembangunan sukan di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dalam melahirkan atlit intelek (The Thinking Athlete) yang mempunyai kecergasan fizikal dan minda yang seimbang serta mempunyai daya saing yang dapat memenuhi aspirasi pembangunan sukan IPT dengan mensasarkan sekurang-kurangnya 30% negara.

PERNYATAAN STRATEGIK

Objektif Bahagian Sukan adalah berteraskan kepada objektif KPT yang berkaitan dalam menghasilkan insan yang kompeten melalui program dan aktiviti pembangunan dan pembudayaaan sukan, pemberian Biasiswa Sukan serta Skim Kecemerlangan/ Kebajikan, Insentif dan Penyelidikan Sukan (SKIPS) dan Program Khas (Pembangunan Sahsiah) Pelajar mengikut peraturan dan garis panduan yang diguna pakai.

UNIT SUKAN, BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENGURUSAN DASAR, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PENDIDIKAN TINGGI)

Selamat datang ke Laman Web Rasmi Unit Sukan (Arena IPT), Bahagian Perancangan dan Penyelarasan Dasar, Kementerian Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi)